Privacyverklaring G.A.V. Unitas

G.A.V. Unitas te Usquert (hierna te noemen: Unitas) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Unitas en/of omdat u deze zelf bij het aanvragen van een lidmaatschap (voor uzelf en/of voor uw kind(eren) heeft verstrekt. Unitas kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam en die van jeugdleden
Uw adresgegevens
Uw geboortedatum
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw bankrekeningnummer (IBAN)

Unitas verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Unitas uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht (doorgaans om u een factuur voor lidmaatschap van Unitas toe te zenden).

Unitas is verplicht om uw gegevens door te geven aan de Nevobo (voor wat betreft de Unitas-afdeling volleybal) en aan het KNGU (voor wat betreft de Unitas-afdeling gymnastiek/turnen en Freerunning).

Unitas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk  om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Unitas verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting dan wel in relatie tot de Nevobo en KNGU.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de penningmeester GAV-Unitas (mailadres: penningmeester@gav-unitas.nl). Unitas zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zes weken na uw verzoek, daarop reageren.

Unitas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Unitas verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met het bestuur via de penningmeester.

Voor bereikbaarheid van het bestuur van GAV-Unitas: zie onze website:

https://www.gav-unitas.nl/de-vereniging/bestuur